Kampen om Huset

juni 4, 2013
by admin
0 comments

Kulturhus viktigt även efter år 2013 (Debattartikel i Uppsalatidningen 30/5)

Ungdomens hus har till slut fått bidrag till verksamheten och kan pusta ut – för stunden. Blir det samma visa nästa år? undrar föreningens styrelse. Deras verksamhet växer, men stödet minskar. Hur ska unga kunna ägna sig åt kultur och fritidsaktiviteter i framtiden?

Vi på Ungdomens hus vill tacka för det starka stöd vi fått denna vår. Det har betytt oerhört mycket för oss. Det är skönt att veta att vårt kulturhus är en betydelsefull del i utbudet av aktiviteter för unga i dagens Uppsala. Vi hoppas att ni minns värdet av ett Ungdomens hus nästa år också, det är därför vi skriver detta inlägg i dag.

Det vi får av kommunen är ett fast belopp varje år som täcker löpande kostnader, samt att de upplåter lokalen till vår verksamhet. Utöver denna summa har vi varit tvungna att söka ett externt bidrag, nämligen ett föreningsbidrag, för att få verksamheten att gå runt. När vi förra hösten försökte få detta inbakat i vårt verksamhetsbidrag fick vi avslag, vilket gjorde att det bidrag vi sökt tidigare varje år inte gick att söka detta år.
För vår del spelar det ingen roll vilka ord man använder gällande detta externa bidrag. Får vi det inte beviljat, drabbar det oss som om det vore en direkt nedskärning av vår verksamhet. Med vår kampanj och med ert stöd i ryggen sökte vi ytterligare en gång bidraget, och denna gång tycktes argumenteringen för vår sak tack och lov ha gjort sig hörd i kommunhuset.

Vi hoppas nu att detta blir sista gången som vi behöver söka detta externa bidrag. Nästa år bör vårt ideella arbete användas till att bedriva kulturverksamhet i stället för att jaga pengar. Vi är tacksamma över att ha fått bidraget beviljat, men vad är poängen med att ge oss de pengar vi behöver och verksamheten gör sig förtjänt av, om vi ska hamna i samma sits de kommande åren med?
Genom att sprida ordet om hur viktigt det är med ett allmänt kulturhus av och för unga, hoppas vi kunna visa vilken viktig roll Ungdomens hus har haft, har och kommer att ha. Ungdomens hus är inte till för endast 2013. Det vore djupt oroande om denna vision inte sträcker sig längre än ett par år.

En aspekt som inte har fått så mycket uppmärksamhet vi hade hoppats på är handikappanpassningen. Vi, Uppsalas enda medlemsdrivna kulturhus för unga, har tre våningar fyllda med verksamhetslokaler, men det är bara bottenplan som är åtkomligt för alla. Vi är stolta över vår omfattande verksamhet, men skäms för att vi inte kan göra den öppen för alla. Varför så tyst om denna punkt?

Uppsala växer, och flödet in till våra lokaler likaså. I våra åtaganden ska vi nämligen växa, så vore det inte naturligt att vårt stöd växer i samma takt? Det har varit skrämmande tyst på denna punkt också. Vår verksamhet har sedan starten ökat med cirka 50 procent, samtidigt som våra bidrag minskat med samma procentsats. Det ekonomiska stöd vi får matchar inte förändringarna i konsumentprisindex och inflation som inträffat sedan dess.

Vi tackar för det beviljade bidraget. Det är en viktig del­seger i ungas möjlighet att utöva kultur- och fritidsaktiviteter fritt. Nu blickar vi framåt så att kommande generationer kan engagera sig i Ungdomens hus utan en ekonomisk kris hängandes över huvudet.

Erik Berg
Imme Bijvoet Hellberg
Ungdomens hus

april 26, 2013
by admin
1 Comment

170’000 i år – nästa år vill vi ha mer!

Igår den 25 April beslutade Barn och Ungdomsnämnden att bevilja vår bidragsansökan på kompletterande bidrag för år 2013. Vi beviljades 170’000 kr vilket nästan är hela det sökta beloppet. Det här är väldigt skönt och lättande besked men det är bara en delseger i vår kampanj. Vi vet fortfarande inte om vi kommer få tillräckligt med pengar nästa år eller åren efter det.

Om inte vårt avtalsbidrag höjs så kommer vi sitta i precis samma sits även nästa år.
Vår dialog har blivit bättre och vi har pratat med politikerna om hur det blir nästa år men även om vi får pengarna nu är ingenting säkert.

Med andra ord så står vi nu på samma ställe som för ett år sen.

april 9, 2013
by admin
0 comments

Gentrifiering och Ungdomens Hus

Välkomna till panelsamtal på Ungdomens Hus den 18e april!

Vi på Ungdomens Hus har under våren bedrivit ”kampen om huset”, för att belysa vikten av ett levande kulturhus av och för unga. Bidrag som vi tidigare har beviljats, har nekats oss och renoveringsviljan till att rusta upp våra lokaler saknas. Detta drabbar vår verksamhet i allra högsta grad då vi inte kan garantera våra verksamhetsgrupper några pengar eller hållbara lokaler att vistas i.

En fråga som har väckts under vårt arbete, är gentrifieringsprocessen – vems stad lever vi i? Vilka har privilegiet att ta plats i centrum och vilka får flytta på sig för att ge plats åt andra? Finns det plats för ett Ungdomens Hus i centrala Uppsala, hur kommer det sig att vi får finnas kvar? Vi anser självklart att vi är berättigade ett hus i centrum att bedriva vår verksamhet, men en diskussion kring varför och hur det ser ut i övriga städer är viktig att kunna driva. De tongångar som vi har fått möta är inte specifika för Uppsala, de gör sig hörda inför andra ideella organisationer i andra städer med. Hur har dagens gentrifiering och nedrustning påverkat andra ideella organisationer? Hur har det påverkat andra ungas möjlighet att uttöva kultur- och fritidsverksamhet?
Vi vill denna kväll diskutera detta i form av ett panelsamtal med fokus på ovanstående frågor.

Medlemmar och representanter från Ungdomens styrelse kommer finnas på plats. Fler riktigt tunga i namn och organisationer i denna debatt kommer att släppas snart, så håll utkik! Vi uppdaterar vår line up snart…

mars 28, 2013
by admin
0 comments

Ungdomens Hus – en ren investering UNT Debatt 23 Mars

Kostnaderna för kommunen att till exempel rusta Ungdomens hus, så att ungdomar med funktionsnedsättning ska kunna delta, är inget jämfört med den kostnad som uppstår när ungdomar passiviseras och hamnar utanför. Artikeln som 52 före detta medlemmar skrev på UNT debatt (17/3) visar att det inte är en kostnad utan en investering, skriver miljöpartisterna Martin Sundstedt, Maria Gardfjell och Rickard Malmström.

Ungdomens hus har sedan mer än 25 år varit ett kultur- och fritidscentrum för ungdomar i Uppsala. Under åren har föreningen hållit ett otal konserter med såväl lokala som internationellt storsäljande artister. Föreningen har bidragit till att fostra skickliga musiker, politiker och ledare. Föreningen har varit förebild för liknande ungdomsverksamheter runtom i landet, och aktions- och intressegrupper som har velat starta ungdomshus på andra orter har ofta kommit till Uppsala för att hämta intryck och inspiration.

Detta kan se ut som stora meriter, men det viktigaste som föreningen har uppnått handlar om föreningens löpande verksamhet. Att föreningen Ungdomens hus alltid har arbetat med, och fortsätter att arbeta med, verksamhet baserad i ungdomarnas gemensamma vilja att skapa meningsfull fritid för sig själva och andra. Under åren har det på Svartbäcksgatan 32 funnits replokaler, inspelningsstudio, kroki-kurser, fotolabb, biljardrum, strategispel, rollspel, datorspelsverksamhet, skate-ramp, filmvisning, meditationskurser, ljudteknikerutbildning, kafé, konsertverksamhet och mycket annat.

Det handlar om ungdomar som driver verksamhet för ungdomar. Ungdomar som har förmågan att se lösningar, som ofta blir tunga att få igenom i en renodlat kommunal verksamhet. Ungdomar som har skapat och bevarar en god interndemokrati. Ungdomar som finns till hands för varandra. Ungdomar som lär sig mycket för livet, både i fråga om mätbara värden, och om hur en medmänniska bemöter andra oavsett bakgrund och fysiska attribut.

Viljan till egenmakt och förmågan att enas om lösningar räcker långt, men inte hur långt som helst. Föreningen Ungdomens hus har alltid varit beroende av kommunala medel. Nu har föreningen fått besked om att det kommer att flyta in mindre pengar från kommunen i år än tidigare, något som rimmar illa med behovet av ungdomsverksamhet i centrala staden. Miljöpartiet anser att det behovet ska fortsätta täckas med de summor föreningen tidigare har beviljats. Att kommunen skulle ta över driften av verksamheten ter sig inte ekonomiskt hållbart, utan får snarast ses som ett ogenomtänkt utspel av Cecilia Forss (M).

Föreningen har varit i ekonomisk knipa tidigare, när sökta medel inte har beviljats. Men det har alltid gått att gräva fram de pengar som behövts, när kommunens beslutsfattare har blivit påminda om värdet av att ha ett levande Ungdomens hus. Förhoppningsvis kommer det att gå även denna gång.

Kostnaderna för kommunen att rusta fastigheten med bland annat hiss så att ungdomar med funktionsnedsättning ska kunna delta, med bidrag till hyreskostnader och verksamhet är inget mot de kostnader som kommunen skulle ha antingen för kommundrivna fritidsgårdar (som det är brist på) eller jämfört med den kostnad som uppstår när ungdomar passiviseras och hamnar utanför. Den artikel som 52 före detta medlemmar skriver om Ungdomens hus på UNT debatt (17/3) visar så tydligt att en satsning på Ungdomens hus inte ska ses som en kostnad utan som en investering.

Martin Sundstedt (MP)
idrotts- och fritidsnämnden
Maria Gardfjell (MP)
kommunalråd
Rickard Malmström (MP)
2e vice ordf Idrotts- och fritidsnämnden
UNT 23/3 2013

 

mars 20, 2013
by admin
0 comments

Eva Christina Nilsson visar sitt stöd!

evachristina
Sammanhang där ungdomar själva får ta ansvar är den bästa förberedelsen för ett ansvarstagande vuxenliv. Av egen erfarenhet vet jag hur viktigt det var att då få ta initiativ, ta ansvar, vara kreativ, drivande. Dessa sammanhang var för mig den bästa skolan. Detta behövs mer än någonsin idag. Ungdomar behöver bli trodda på, få förtroende och ansvar. Vuxna ska inte göra saker för dem. De ska göra saker själva, men med vuxnas stöd. Därför behövs ett Ungdomens Hus!

Eva Christina Nilsson
Generalsekreterare Svenska missionsrådet

mars 17, 2013
by admin
0 comments

Visa modet att lita på de unga! Debattartikel i UNT 17 Mars

För oss som växte upp i Uppsala på 80-talet och kanske inte var så intresserade av idrott var utbudet av fritidsaktiviteter skralt, framför allt när fritidsgårdsåldern passerats. Musiken var central i våra liv, några av oss spelade själva och hade startat egna band. Andra hade andra intressen. Alla saknade vi någonstans att ta vägen med vår kreativitet och våra drömmar. Ett ställe som kändes som vårt eget och där vi kunde vara på våra villkor, utan inblandning av förnumstiga representanter för äldre generationer eller kommersiella intressen.

Ett antal eldsjälar startade en aktionsgrupp, snart anslöt fler. Vi var 15, 16, 17, 18, 19 och 20 år gamla, några lite äldre. Det arrangerades torgmöten och stödgalor, namnlistor skrevs under och politiker uppvaktades.

Till sist blev idén om ett Ungdomens Hus verklighet, och för många av oss blev Svartbäcksgatan 32 ett andra hem under viktiga år i våra unga liv.

Vi tillbringade hundratals, ja tusentals, timmar i husets replokaler, i kaféet, på möten, konserter och andra arrangemang. Vi lärde oss att det går att förändra och skapa nytt genom en demokratisk process. Vi lärde oss att ta ansvar – trots att vi var unga – för både budget, verksamhet och våra medmänniskor. Det gav oss mod och fick oss att växa. Modet och ansvaret har vi burit med oss sedan dess.

Huset var en fantastisk och avgörande plats och vi som nu blivit medelålders ser att det är lika fantastiskt i dag, 28 år efter invigningen. Nu förvaltas huset av ännu en generation Uppsalaungdomar som här har möjlighet att i egen regi förverkliga sina ambitioner, ta ansvar och växa. Vi tänker på dem och på huset med värme och faktiskt lite stolthet – men också med oro.

Det blåser nämligen än en gång snålt runt Ungdomens Hus, som i relation till dåtidens penningvärde får ett mindre ekonomiskt stöd från kommunen i dag än 1985. Detta trots ett större antal besökare och fler öppettimmar.

Ungdomens Hus behöver ökade resurser för driften, lokalerna behöver renoveras och göras tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. Det handlar inte om några stora pengar, särskilt inte med tanke på de kulturella, sociala, demokratiska och samhälleliga värden som skapats i huset av och för Uppsalaungdomar – och för Uppsala! – i snart tre decennier.

Vi som skriver under den här artikeln är vuxna i dag och verksamma på olika håll i Sverige och utomlands, i vitt skilda yrken och branscher. Men vi har en gemensam historia och vi är på sätt och vis ambassadörer för detta unika hus, som betytt så mycket för oss och tusentals andra.

Vi ställer oss frågande till Uppsala kommuns njugga hantering av Ungdomens Hus genom åren och vill se en förändring som tryggar framtiden för huset och för möjligheterna det erbjuder ungdomar att tillsammans skapa och ta ansvar för en meningsfull fritid.

Det skulle kunna vara ett paradexempel, något för Uppsala att skryta med och visa upp för världen. Låt inte hanteringen av Ungdomens Hus bli en generande historia eller rentav en skamfläck för kommunen. Visa för Uppsalas ungdomar att även ni har modet och vågar ta ansvar.

Ylva Banck, socionom, Uppsala
Jesper Banck, lärare, Uppsala
Matts Bergkvist, bilsadelmakare, Uppsala
David Berlin, musiker, Stockholm
Erica Berlin, arbetshandledare, Uppsala
Joa Bergold, välfärdspolitisk utredare LO, Uppsala
Niclas Bergström?, VD och koncernchef ReadSpeaker, Uppsala
Magnus Blomgren, lektor i statsvetenskap, Umeå
Erik Boman, pressekreterare, Uppsala
Helene Brewer, administrativ chef, Umeå
Åsa Brozen, informatör, Emmaboda
Elaine Callicoat, driftschef Arriva, Märsta
Ljúfur Dagsson?, leg.psykolog, Stockholm
Martin Engqvist, journalist, Stockholm
Peter A Eriksson, lärare/IKT-pedagog, Uppsala
Patrik Fahlström Notlind, leg psykolog, Visby
Mårten Forrest, pressansvarig och kommunikationsstrateg, Uppsala
Marcus Fridholm, frontend-utvecklare, Göteborg
Anders Hagstedt, fastighetsmäklare, Gävle
Olle Hedstrand, kaféägare, Uppsala
Henrik Helde, ?medlems- och föreningsansvarig, Uppsala
Magnus Henriksson, byggnadsantikvarie, Kose, Estland
Anton Holm, ambulanssjuksöterska, Uppsala
Sofia Härdig, artist, Stockholm
Elin Jansdotter, redaktör, Stockholm
Ingrid Jernberg, journalist, Sundsvall
Lova Kempe Hansen, lärare, Stockholm
Helena Kämpfe Fredén, journalist, Stockholm
Kristian Larsson, lärare, Nacka
Per Larsson, banktjänsteman, Uppsala
Martin Landquist, musikproducent, Stockholm
Erik Lidbom, musikproducent, Uppsala
Olle Lidbom, vd, Stockholm
Erik Lindblad, arkivarie, Uppsala
Marie Lindblad, intensivvårdssjuksköterska, Uppsala
Erik Lindqvist, systemarkitekt och musiker, Lund
Cecilia Moberg, sjuksköterska, Uppsala
Jonas Olsson, verksamhetsutvecklare, Istanbul
Johan Pelling, regionchef, Uppsala
Lisa Pelling, programchef och doktorand i statsvetenskap, Wien/Uppsala
Molly Rojas Collins, senior teaching specialist, Minneapolis
Martin Roos, creative director, Stockholm
Mattias Rosendahl, verksamhetsledare, Uppsala
Lina Rutberg, nämndsekreterare, Uppsala
Cosimo Spada, tech lead, Gapminder Foundation, Stockholm
Nanna Sveinsdottir, barnmorska, låtskrivare, artist, Uppsala
Anna Thylin, förläggare, London
David Undén, lärare, Uppsala
Helena Victor, fil dr, arkeolog
Jenny Westestrand, juris doktor, Uppsala
Josefin Westman, musiklärare och sångpedagog, Uppsala
Sverker Åslund, utbildare och föreläsare, Uppsala

UNT 17/3 2013

mars 12, 2013
by admin
0 comments

Göran Widham visar sitt stöd!

daniel-reichberg Jag var engagerad i Ungdomens Hus i slutet av 80-talet och början av 90-talet. För någon vecka sen var jag på besök i Uppsala och möttes när jag klev av tåget av ett arrangemang på Forumtorget. En scen med band, flygbladsutdelning, uppsalaungdomar som söker stöd för sitt hus.

Vissa saker förändras aldrig.

1990 var det jag och mina kompisar som stod där och ville rädda vårt kommunala bidrag, som ville få kommunens politiker att inse att det är svårt att bedriva bra verksamhet i slitna lokaler, som ville få till stånd en dialog mellan ungdomar och politiker om vad bra ungdomsverksamhet är.

Vissa saker förändras aldrig.

Efter nästan trettio år av en unik kulturverksamhet, driven av ungdomar för ungdomar, förstår fortfarande inte vuxenvärlden och politikerna vilken skatt de har i verksamheten på Svartbäcksgatan 32. Jag klev in genom dörren på årsmötet i förra veckan och såg unga människor i demokratiskt arbete, ett arv som lämnats ur hand i hand sedan mitten av åttiotalet. En bättre skola i samarbete, demokrati och ansvar kan vi inte önska våra barn.

Det var sant 1990 när jag satt i styrelsen och det är lika sant idag. Vissa saker förändras aldrig.

Det vore intressant att räkna de 100-tals människor som har haft förmånen att gå i Ungdomens Hus skola. Det vore intressant att se vart de har tagit vägen i livet. Bland mina gamla ungdomenshuskompisar märks många framstående, duktiga, engagerade och demokratiska yrkesmän och yrkeskvinnor.

Jag vet att jag lärde mig ofantligt mycket av mina år på Ungdomens Hus. Kunskaper om ekonomi, projektledning, kommunikation och ledarskap som varit viktigare för mig i mitt yrkesliv än alla mina poäng på Uppsala Universitet. Jag antar att det är samma för många av de andra.

Är det inte dags att vuxenvärlden förstår nu hur betydelsefullt det där slitna huset vid ån är? Nu när det är vi som är vuxenvärlden.

 

Göran Widham
Marknadschef på Mediatec Solutions AB

mars 12, 2013
by admin
0 comments

Daniel Reichberg visar sitt stöd!

daniel-reichbergPå 80-talet deltog jag vid demonstrationer och galor till stöd för Ungdomens Hus. Sedan blev Huset verklighet och jag kom att både repa där och uppträda live. Och fika. Och hänga. Det är skitkul att Huset har klarat sig så här länge, och det vore förjävligt ifall denna gräsrotsrörelse skulle knäckas. Fullt stöd, således!

Daniel Reichberg
Musikjournalist och styrelseledamot i Gothenburg Art Rock Federation

mars 9, 2013
by admin
0 comments

Afshin ”Affe” Piran visar sitt stöd!

affepiran
Ungdomens hus har format mig liksom många många andra ungdomar. Utan denna förening och dess struktur och uppbyggnad hade jag aldrig lyckats lära mig ljudteknik, arrangemang, eventing, haft en replokal som nybörjarmusiker och jag hade inte kunnat genomföra ens en tiondel av alla projekt jag hållit på med under mina aktiva år. Ni är blinda som inte ser vilken enorm resurs ni har framför era ögon. Jag har allt att tacka ungdomens hus för. Ni som är under 25 missar en extremt bra möjlighet/arbetserfarenhet som inte engagerar er i detta unika bygge och oavsett om ni vill hålla på med ekonomi, projekt, ledarskap, administration, eventing, teater, konst och/eller jobba med ungdomar så finns det nästan 30år av kunskaper och erfarenheter att hämta här. Det finns ingen som vet vad du som ungdom vill göra bättre än du själv. Här jobbar du utefter den principen, alltid. Ta vara på den möjligheten.

Afshin ”Affe” Piran
Ljudtekniker, Grafisk formgivare, Musiker, Arrangör