Kampen om Huset

Om kampen

För 28 år sedan stod ungdomar i Uppsala på forumtorget varje helg och delade ut flygblad och information för ett skapande av ett Ungdomens Hus.

Det tog ett år innan vi fick Huset, men gjorde att vi blev Sveriges första ungdomsstyrda hus.
Men redan -91 skrev Ungdomens Hus styrelse att de levde ”ur hand i mun”. Resurserna från kommunen var dåliga, och dialogen var bristfällig.

Här står vi, 22 år senare, och tyvärr är situationen inte mycket annorlunda.

Om man ser till konsumentprisindex och inflationen får vi i själva verket drygt 200 000 kr mindre än vad vi fick då. Vi har varit tvungna att sänka personalens löner och deras tjänstgöringsgrad. Vad som kommer finnas kvar efter administrativa kostnader för hela år 2013 är 5 000 kr till kulturverksamhet. En obefintlig summa.

 

Vad gäller våra lokaler är de nedgångna och fallfärdiga; de har inte renoverats en enda gång, förutom en justering av köket efter krav av miljökontoret.
Detta är ett trygghets- och (arbets)miljöproblem. Huset är heller inte handikappanpassat, vilket exkluderar många människor från en offentlig, kommunal kulturverksamhet. Något kommunen borde ta på största allvar.

 

Dialogen med kommunen har genom åren varit dålig. Vi försöker just nu aktivt upprätta en kontinuerlig dialog med dem för att få dem att förstå hur desperat vår situation är. Vi har tidigare fått löften som aldrig infriats; löften om mer pengar till en ny tjänst. Nu har vi alltså så lite pengar att vi istället behöver skära ned.

 

Våra krav är:

  • Höj vårt bidrag
  • Handikappanpassa och renovera våra lokaler
  • För en tydligare och mer långsiktig dialog


Här kan ni se en dokumentär om hur ungdomarna stred för Ungdomens Hus under 80-talet

Vår situation

Ekonomi

Ungdomens Hus har sedan starten fått mindre och mindre pengar. 1987 när man beviljades sitt första verksamhetsbidrag fick man 379’000kr (omräknat till dagens pengavärde blir det drygt 710’000kr), idag får vi 504’000kr – vi får alltså drygt 200’000kr mindre nu än vid starten. Detta trots att vi ökat både öppettimmar och besökare med nästan 50%, 1987 hade vi ca 8500 besökare och 1360 öppettimmar och 2012 hade vi ca 11000 besökare och knappt 1900 öppettimmar.  Vi tycker att det är märkligt att man från kommunens sida mer eller mindre bestraffar ökade öppettider och ökat antal besökare, man verkar tro att vi, eftersom att vi fortsätter öka i verksamhet, behöver mindre pengar varje år snarare än (åtminstone ökning i nivå med konsumentprisindex) höjt bidrag.

Vi har även blivit lovade, visserligen av framförallt tjänstemän, att vi ska få det föreningsbidrag vi är tvungna att söka varje år inbakat i vårt verksamhetsbidrag plus ytterligare en tjänst som fortsätter det arbete som Magma har startat och jobbat med Detta blev nekat av Barn och Ungdomsnämnden utan vidare motivering, trots att Barn och Ungdomsnämnden hade ett överskott på 18’000’000kr väljer man alltså att skära ner på Ungdomens Hus.

Tillgänglighet

Vi har funnits i våra lokaler på Svartbäcksgatan sedan start, de är väldigt centrala och rymliga men tyvärr väldigt nedgångna. Vi har gjort vad vi kan och har råd med för att rusta upp lokalerna, men vi har fått ett väldigt litet stöd från kommunen. Utöver den renovering som gjordes när vi fick tillgång till lokalerna har det inte hänt mycket, det enda större justeringen är att köksbänkarna höjdes upp.

Vi tycker att det är märkligt att kommunen på detta vis helt struntar i sina egna fastigheter och verksamheter som får kommunalt stöd. Det är väldigt märkligt att samma år som kommunen satsar på fritidsverksamhet för funktionshindrade, något vi absolut uppmuntrar, inte väljer att handikappanpassa de verksamheter som redan existerar. Särskilt när det i Barn och Ungdomsnämndens uppdrag står att verksamheterna ska jobba för att

Likvärdiga villkor
a) Barn och ungdomar, oavsett kön, funktionsnedsättning, sexuell läggning, etnicitet,religion, kulturell bakgrund och familjestruktur, ska ha likvärdiga villkor till deltagande i fritidsverksamheten.

Det här bli väldigt svårt när lokalerna verksamheten drivs i inte är handikappanpassade, endast en av våra tre våningar är delvis handikappanpassad (man får gå in genom bakdörren och om man behöver gå på toalett bakom kassan och genom ett kökslager…).