Kampen om Huset

mars 8, 2013
by admin
0 comments

Henry Bowers visar sitt stöd!

henrybowersUngdomens hus har varit och är en väldigt viktig del i Uppsalas unga kulturliv. Det är ett hus som erbjudit en plats för unga att själva arrangera spelningar, teaterföreställningar, öppen mick-kvällar och allt möjligt annat som kan tänkas ta plats på en scen. Huset har också erbjudit replokaler till en massa band samt skateboardlokal och en mängd olika aktiviteter och workshops inom alla möjliga områden.

Det som jag tycker är det finaste med Ungdomens hus är att dessa aktiviteter utförs och arrangeras av ungdomar själva. Det faktum att man som ung kulturintresserad som kommer till huset med en idé, möts av andra ungdomar som hjälper en att genomföra den tror jag är otroligt viktig. Att man slipper känslan av att behöva gå till ”vuxna” och be om lov att ordna ett kul arrangemang tror jag skapar en stark självkänsla hos ungdomarna och gör dem mer självständiga. Detta bidrar till en ökad drivkraft och ett större engagemang hos de unga som är en nödvändighet för att Uppsalas kulturliv skall kunna fortsätta vara spännande och nyskapande.

 

Nils Jansson (Henry Bowers / Kung Henry)
Rappare och poet

mars 8, 2013
by admin
0 comments

Maria Björk visar sitt stöd!

Maria BjörkJag har som lärare och kulturarbetare följt Ungdomens Hus, på vuxet behörigt avstånd, sen många år. Jag har sett nya generationer ungdomar ta över och driva verksamheten, fyllt den med aktiviteter som varit aktuella för dem och i kulturens framkant . De har vuxit upp och snyggt lämnat föreningen vidare till en ny grupp ungdomar som lyckats med samma sak. Ungdomens Hus är en unik föreningsdriven företeelse där ungdomen själv kan verka, växa, lära och utveckla sig inom umgänge, kultur och demokrati. Ungdomens Hus behöver ekonomiskt stöd och inget annat!

Maria Björk
Kultursekreterare, Uppsala stadsbibliotek
Projektledare, Reginateatern i Uppsala

mars 4, 2013
by admin
0 comments

Nu är det igång!

Lördagen den 2:a mars höll vi ett torgmöte på forumtorget i Uppsala. 40-50 medlemmar från Ungdomens Hus hjälpte till att köra och bära saker till torget där vi ställde upp en scenvagn, högtalaranordning och informationsbord. Därefter delade vi ut flygblad där vi förklarade vår situation, vi värvade medlemmar och skramlade med pengabössor. Vi fick drygt 20 nya medlemmar, delade ut runt 1000 flygblad och samlade in runt 2600 kr till vår verksamhet. Uppsalaborna visade ett otroligt stöd för vår verksamhet. Vi höll även tal där vi förklarade att kampanjen ”Kampen om Huset” officiellt är igång!

 

Samtidigt som föreningens medlemmar informerade om verksamheten hjälpte lokala band oss att hålla igång festen.
På scen såg vi bland annat Kärleksfabriken, Skansen och Paulosses. Vi vill passa på att tacka banden och artister för deras stöd.

Vi vill även tacka alla som har engagerat sig i kampanjen och som aktivt visar sitt stöd för Huset!

februari 28, 2013
by admin
0 comments

Torgmöte

Idag, 2 Mars, har vi arrangerat ett torgmöte för att lansera den här kampanjen och samtidigt berätta hur allvarlig vår situation är. Vi har försökt att förmedla det här till politikerna, men det verkar inte ha gått fram. Därför gör vi det genom det här torgmötet. Vi vill med den här kampanjen berätta hur vår situation är, förmedla vilken viktig del av Uppsalas kulturliv och Uppsalas ungdomars liv som Ungdomens Hus är.

 

Ekonomi

Ungdomens Hus har sedan starten fått mindre och mindre pengar. 1987 när man beviljades sitt första verksamhetsbidrag fick man 379’000kr (omräknat till dagens pengavärde blir det drygt 710’000kr), idag får vi 504’000kr – vi får alltså drygt 200’000kr mindre nu än vid starten. Detta trots att vi ökat både öppettimmar och besökare med nästan 50%, 1987 hade vi ca 8500 besökare och 1360 öppettimmar och 2012 hade vi ca 11000 besökare och knappt 1900 öppettimmar.  Vi tycker att det är märkligt att man från kommunens sida mer eller mindre bestraffar ökade öppettider och ökat antal besökare, man verkar tro att vi, eftersom att vi fortsätter öka i verksamhet, behöver mindre pengar varje år snarare än (åtminstone ökning i nivå med konsumentprisindex) höjt bidrag.

Vi har även blivit lovade, visserligen av framförallt tjänstemän, att vi ska få det föreningsbidrag vi är tvungna att söka varje år inbakat i vårt verksamhetsbidrag plus ytterligare en tjänst som fortsätter det arbete som Magma har startat och jobbat med Detta blev nekat av Barn och Ungdomsnämnden utan vidare motivering, trots att Barn och Ungdomsnämnden hade ett överskott på 18’000’000kr väljer man alltså att skära ner på Ungdomens Hus.

Tillgänglighet

Vi har funnits i våra lokaler på Svartbäcksgatan sedan start, de är väldigt centrala och rymliga men tyvärr väldigt nedgångna. Vi har gjort vad vi kan och har råd med för att rusta upp lokalerna, men vi har fått ett väldigt litet stöd från kommunen. Utöver den renovering som gjordes när vi fick tillgång till lokalerna har det inte hänt mycket, det enda större justeringen är att köksbänkarna höjdes upp.

Vi tycker att det är märkligt att kommunen på detta visas helt struntar i sina egna fastigheter och verksamheter som får kommunalt stöd. Det är väldigt märkligt att samma år som kommunen satsar på fritidsverksamhet för funktionshindrade, något vi absolut uppmuntrar, inte väljer att handikappanpassa de verksamheter som redan existerar. Särskilt när det i Barn- och Ungdomsnämndens uppdrag står att verksamheterna ska jobba för att:

Likvärdiga villkor
a) Barn och ungdomar, oavsett kön, funktionsnedsättning, sexuell läggning, etnicitet,religion, kulturell bakgrund och familjestruktur, ska ha likvärdiga villkor till deltagande i fritidsverksamheten.

Det här bli väldigt svårt när lokalerna verksamheten drivs i inte är handikappanpassade, endast en av våra tre våningar är delvis handikappanpassad (man får gå in genom bakdörren och om man behöver gå på toalett får man gå bakom kassan och genom ett kökslager…).

Vår del av kulturlivet

Varje år arrangerar medlemmarna på Huset ca 50 konserter och kulturevenemang, där både lokala och internationella akter spelar. Husets scen har fungerat som en språngbräda för många av Uppsalas artister. Bl.a. har Yersinia, Henry Bowers (Kung Henry) och In Solitude haft sina första spelningar här och på olika sätt blivit stöttade av föreningen. Det är något vi är stolta över och något vi hoppas kunna göra i framtiden!
Huset är en viktig del i ungdomars kulturliv eftersom att man här kan använda och lära sig olika kulturella uttryck. Det är viktigt med öppna kulturhus för unga eftersom att man på ett enkelt sätt kan prova sig fram utan krav från omgivningen.

februari 11, 2013
by admin
0 comments

Vår dialog…

Den 12e februari var Ungdomens Hus på Mötesplatsen, kommunens ungdomspolitiska plattform, väl där fick vi äntligen (efter fyra månaders ovisshet) reda på vem som är vår nya handläggare på Uppsala kommun. Vi fick även tillfälle att diskutera vår situation med några av de politiker som beslutar om Huset. För att fortsätta den dialog vi fick till där bjöd vi in alla deltagare och politiker, samt skickade inbjudan per mail till alla politiker i Barn- o Ungdomsnämnden, för ett liknande möte hos oss:

”Inbjudan till diskussionsträff Tema: Ungdomsinflytande och samhällsengagemang
Den 24e Februari bjuder Ungdomens Hus in politiker och allmänheten till en öppen debatt kring ungdomars inflytande. Mötet startar kl 15.00 och det bjuds på mat på plats.
Frågorna som kommer tas upp är bl.a.:
Var finns det plats för unga att själva arrangera sina egna aktiviter? Hur ser möjligheterna ut för unga att själva styra över sin verksamhet? Och vilket stöd kan man då vänta sig? Vad finns det för forum där unga möts oavsett bakgrund i ett vardagligt sammanhang?
Vi vill diskutera detta tillsammas med er för att förbättra för oss och andra unga i Uppsala.
Ungdomens Hus, ett kulturhus som förvaltas och drivs av ungdomar, historia men främst framtid kommer att ligga till grund för diskussionen. Andra erfarenheter kring denna fråga uppsakattas också för att öka samförståndet. Så kom och tyck till!
Var: Ungdomens Hus
När: 24 Februari
Tid: 15.00″

Tyvärr kom ingen politiker, av alla sittande politiker i vår nämnd valde ingen att närvara. Och vi kan förstå att man som politiker kanske inte alltid har tid, att man kanske vill vara ledig på helgen.
Det vill vi också.

Men politikerna verkar inte förstå att allt det arbete vi ungdomar på Huset utför gör vi på vår fritid, efter att vi har slutat jobba, efter att vi har slutat skolan, efter att vi har sökt nya jobb.