Kampen om Huset

Gentrifiering och Ungdomens Hus

| 0 comments

Välkomna till panelsamtal på Ungdomens Hus den 18e april!

Vi på Ungdomens Hus har under våren bedrivit ”kampen om huset”, för att belysa vikten av ett levande kulturhus av och för unga. Bidrag som vi tidigare har beviljats, har nekats oss och renoveringsviljan till att rusta upp våra lokaler saknas. Detta drabbar vår verksamhet i allra högsta grad då vi inte kan garantera våra verksamhetsgrupper några pengar eller hållbara lokaler att vistas i.

En fråga som har väckts under vårt arbete, är gentrifieringsprocessen – vems stad lever vi i? Vilka har privilegiet att ta plats i centrum och vilka får flytta på sig för att ge plats åt andra? Finns det plats för ett Ungdomens Hus i centrala Uppsala, hur kommer det sig att vi får finnas kvar? Vi anser självklart att vi är berättigade ett hus i centrum att bedriva vår verksamhet, men en diskussion kring varför och hur det ser ut i övriga städer är viktig att kunna driva. De tongångar som vi har fått möta är inte specifika för Uppsala, de gör sig hörda inför andra ideella organisationer i andra städer med. Hur har dagens gentrifiering och nedrustning påverkat andra ideella organisationer? Hur har det påverkat andra ungas möjlighet att uttöva kultur- och fritidsverksamhet?
Vi vill denna kväll diskutera detta i form av ett panelsamtal med fokus på ovanstående frågor.

Medlemmar och representanter från Ungdomens styrelse kommer finnas på plats. Fler riktigt tunga i namn och organisationer i denna debatt kommer att släppas snart, så håll utkik! Vi uppdaterar vår line up snart…

Kommentera

Required fields are marked *.