Kampen om Huset

Kulturhus viktigt även efter år 2013 (Debattartikel i Uppsalatidningen 30/5)

| 0 comments

Ungdomens hus har till slut fått bidrag till verksamheten och kan pusta ut – för stunden. Blir det samma visa nästa år? undrar föreningens styrelse. Deras verksamhet växer, men stödet minskar. Hur ska unga kunna ägna sig åt kultur och fritidsaktiviteter i framtiden?

Vi på Ungdomens hus vill tacka för det starka stöd vi fått denna vår. Det har betytt oerhört mycket för oss. Det är skönt att veta att vårt kulturhus är en betydelsefull del i utbudet av aktiviteter för unga i dagens Uppsala. Vi hoppas att ni minns värdet av ett Ungdomens hus nästa år också, det är därför vi skriver detta inlägg i dag.

Det vi får av kommunen är ett fast belopp varje år som täcker löpande kostnader, samt att de upplåter lokalen till vår verksamhet. Utöver denna summa har vi varit tvungna att söka ett externt bidrag, nämligen ett föreningsbidrag, för att få verksamheten att gå runt. När vi förra hösten försökte få detta inbakat i vårt verksamhetsbidrag fick vi avslag, vilket gjorde att det bidrag vi sökt tidigare varje år inte gick att söka detta år.
För vår del spelar det ingen roll vilka ord man använder gällande detta externa bidrag. Får vi det inte beviljat, drabbar det oss som om det vore en direkt nedskärning av vår verksamhet. Med vår kampanj och med ert stöd i ryggen sökte vi ytterligare en gång bidraget, och denna gång tycktes argumenteringen för vår sak tack och lov ha gjort sig hörd i kommunhuset.

Vi hoppas nu att detta blir sista gången som vi behöver söka detta externa bidrag. Nästa år bör vårt ideella arbete användas till att bedriva kulturverksamhet i stället för att jaga pengar. Vi är tacksamma över att ha fått bidraget beviljat, men vad är poängen med att ge oss de pengar vi behöver och verksamheten gör sig förtjänt av, om vi ska hamna i samma sits de kommande åren med?
Genom att sprida ordet om hur viktigt det är med ett allmänt kulturhus av och för unga, hoppas vi kunna visa vilken viktig roll Ungdomens hus har haft, har och kommer att ha. Ungdomens hus är inte till för endast 2013. Det vore djupt oroande om denna vision inte sträcker sig längre än ett par år.

En aspekt som inte har fått så mycket uppmärksamhet vi hade hoppats på är handikappanpassningen. Vi, Uppsalas enda medlemsdrivna kulturhus för unga, har tre våningar fyllda med verksamhetslokaler, men det är bara bottenplan som är åtkomligt för alla. Vi är stolta över vår omfattande verksamhet, men skäms för att vi inte kan göra den öppen för alla. Varför så tyst om denna punkt?

Uppsala växer, och flödet in till våra lokaler likaså. I våra åtaganden ska vi nämligen växa, så vore det inte naturligt att vårt stöd växer i samma takt? Det har varit skrämmande tyst på denna punkt också. Vår verksamhet har sedan starten ökat med cirka 50 procent, samtidigt som våra bidrag minskat med samma procentsats. Det ekonomiska stöd vi får matchar inte förändringarna i konsumentprisindex och inflation som inträffat sedan dess.

Vi tackar för det beviljade bidraget. Det är en viktig del­seger i ungas möjlighet att utöva kultur- och fritidsaktiviteter fritt. Nu blickar vi framåt så att kommande generationer kan engagera sig i Ungdomens hus utan en ekonomisk kris hängandes över huvudet.

Erik Berg
Imme Bijvoet Hellberg
Ungdomens hus

Kommentera

Required fields are marked *.