Kampen om Huset

Torgmöte

| 0 comments

Idag, 2 Mars, har vi arrangerat ett torgmöte för att lansera den här kampanjen och samtidigt berätta hur allvarlig vår situation är. Vi har försökt att förmedla det här till politikerna, men det verkar inte ha gått fram. Därför gör vi det genom det här torgmötet. Vi vill med den här kampanjen berätta hur vår situation är, förmedla vilken viktig del av Uppsalas kulturliv och Uppsalas ungdomars liv som Ungdomens Hus är.

 

Ekonomi

Ungdomens Hus har sedan starten fått mindre och mindre pengar. 1987 när man beviljades sitt första verksamhetsbidrag fick man 379’000kr (omräknat till dagens pengavärde blir det drygt 710’000kr), idag får vi 504’000kr – vi får alltså drygt 200’000kr mindre nu än vid starten. Detta trots att vi ökat både öppettimmar och besökare med nästan 50%, 1987 hade vi ca 8500 besökare och 1360 öppettimmar och 2012 hade vi ca 11000 besökare och knappt 1900 öppettimmar.  Vi tycker att det är märkligt att man från kommunens sida mer eller mindre bestraffar ökade öppettider och ökat antal besökare, man verkar tro att vi, eftersom att vi fortsätter öka i verksamhet, behöver mindre pengar varje år snarare än (åtminstone ökning i nivå med konsumentprisindex) höjt bidrag.

Vi har även blivit lovade, visserligen av framförallt tjänstemän, att vi ska få det föreningsbidrag vi är tvungna att söka varje år inbakat i vårt verksamhetsbidrag plus ytterligare en tjänst som fortsätter det arbete som Magma har startat och jobbat med Detta blev nekat av Barn och Ungdomsnämnden utan vidare motivering, trots att Barn och Ungdomsnämnden hade ett överskott på 18’000’000kr väljer man alltså att skära ner på Ungdomens Hus.

Tillgänglighet

Vi har funnits i våra lokaler på Svartbäcksgatan sedan start, de är väldigt centrala och rymliga men tyvärr väldigt nedgångna. Vi har gjort vad vi kan och har råd med för att rusta upp lokalerna, men vi har fått ett väldigt litet stöd från kommunen. Utöver den renovering som gjordes när vi fick tillgång till lokalerna har det inte hänt mycket, det enda större justeringen är att köksbänkarna höjdes upp.

Vi tycker att det är märkligt att kommunen på detta visas helt struntar i sina egna fastigheter och verksamheter som får kommunalt stöd. Det är väldigt märkligt att samma år som kommunen satsar på fritidsverksamhet för funktionshindrade, något vi absolut uppmuntrar, inte väljer att handikappanpassa de verksamheter som redan existerar. Särskilt när det i Barn- och Ungdomsnämndens uppdrag står att verksamheterna ska jobba för att:

Likvärdiga villkor
a) Barn och ungdomar, oavsett kön, funktionsnedsättning, sexuell läggning, etnicitet,religion, kulturell bakgrund och familjestruktur, ska ha likvärdiga villkor till deltagande i fritidsverksamheten.

Det här bli väldigt svårt när lokalerna verksamheten drivs i inte är handikappanpassade, endast en av våra tre våningar är delvis handikappanpassad (man får gå in genom bakdörren och om man behöver gå på toalett får man gå bakom kassan och genom ett kökslager…).

Vår del av kulturlivet

Varje år arrangerar medlemmarna på Huset ca 50 konserter och kulturevenemang, där både lokala och internationella akter spelar. Husets scen har fungerat som en språngbräda för många av Uppsalas artister. Bl.a. har Yersinia, Henry Bowers (Kung Henry) och In Solitude haft sina första spelningar här och på olika sätt blivit stöttade av föreningen. Det är något vi är stolta över och något vi hoppas kunna göra i framtiden!
Huset är en viktig del i ungdomars kulturliv eftersom att man här kan använda och lära sig olika kulturella uttryck. Det är viktigt med öppna kulturhus för unga eftersom att man på ett enkelt sätt kan prova sig fram utan krav från omgivningen.

Kommentera

Required fields are marked *.