Kampen om Huset

Ungdomens Hus – en ren investering UNT Debatt 23 Mars

| 0 comments

Kostnaderna för kommunen att till exempel rusta Ungdomens hus, så att ungdomar med funktionsnedsättning ska kunna delta, är inget jämfört med den kostnad som uppstår när ungdomar passiviseras och hamnar utanför. Artikeln som 52 före detta medlemmar skrev på UNT debatt (17/3) visar att det inte är en kostnad utan en investering, skriver miljöpartisterna Martin Sundstedt, Maria Gardfjell och Rickard Malmström.

Ungdomens hus har sedan mer än 25 år varit ett kultur- och fritidscentrum för ungdomar i Uppsala. Under åren har föreningen hållit ett otal konserter med såväl lokala som internationellt storsäljande artister. Föreningen har bidragit till att fostra skickliga musiker, politiker och ledare. Föreningen har varit förebild för liknande ungdomsverksamheter runtom i landet, och aktions- och intressegrupper som har velat starta ungdomshus på andra orter har ofta kommit till Uppsala för att hämta intryck och inspiration.

Detta kan se ut som stora meriter, men det viktigaste som föreningen har uppnått handlar om föreningens löpande verksamhet. Att föreningen Ungdomens hus alltid har arbetat med, och fortsätter att arbeta med, verksamhet baserad i ungdomarnas gemensamma vilja att skapa meningsfull fritid för sig själva och andra. Under åren har det på Svartbäcksgatan 32 funnits replokaler, inspelningsstudio, kroki-kurser, fotolabb, biljardrum, strategispel, rollspel, datorspelsverksamhet, skate-ramp, filmvisning, meditationskurser, ljudteknikerutbildning, kafé, konsertverksamhet och mycket annat.

Det handlar om ungdomar som driver verksamhet för ungdomar. Ungdomar som har förmågan att se lösningar, som ofta blir tunga att få igenom i en renodlat kommunal verksamhet. Ungdomar som har skapat och bevarar en god interndemokrati. Ungdomar som finns till hands för varandra. Ungdomar som lär sig mycket för livet, både i fråga om mätbara värden, och om hur en medmänniska bemöter andra oavsett bakgrund och fysiska attribut.

Viljan till egenmakt och förmågan att enas om lösningar räcker långt, men inte hur långt som helst. Föreningen Ungdomens hus har alltid varit beroende av kommunala medel. Nu har föreningen fått besked om att det kommer att flyta in mindre pengar från kommunen i år än tidigare, något som rimmar illa med behovet av ungdomsverksamhet i centrala staden. Miljöpartiet anser att det behovet ska fortsätta täckas med de summor föreningen tidigare har beviljats. Att kommunen skulle ta över driften av verksamheten ter sig inte ekonomiskt hållbart, utan får snarast ses som ett ogenomtänkt utspel av Cecilia Forss (M).

Föreningen har varit i ekonomisk knipa tidigare, när sökta medel inte har beviljats. Men det har alltid gått att gräva fram de pengar som behövts, när kommunens beslutsfattare har blivit påminda om värdet av att ha ett levande Ungdomens hus. Förhoppningsvis kommer det att gå även denna gång.

Kostnaderna för kommunen att rusta fastigheten med bland annat hiss så att ungdomar med funktionsnedsättning ska kunna delta, med bidrag till hyreskostnader och verksamhet är inget mot de kostnader som kommunen skulle ha antingen för kommundrivna fritidsgårdar (som det är brist på) eller jämfört med den kostnad som uppstår när ungdomar passiviseras och hamnar utanför. Den artikel som 52 före detta medlemmar skriver om Ungdomens hus på UNT debatt (17/3) visar så tydligt att en satsning på Ungdomens hus inte ska ses som en kostnad utan som en investering.

Martin Sundstedt (MP)
idrotts- och fritidsnämnden
Maria Gardfjell (MP)
kommunalråd
Rickard Malmström (MP)
2e vice ordf Idrotts- och fritidsnämnden
UNT 23/3 2013

 

Kommentera

Required fields are marked *.